۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

لزوم یک فراخوان عمومی جهت حمایت از مردم سوریه

همانطور که موسوی و کروبی برای حمایت از مردم مصر فراخوان حضور در خیابان ها را صادر کردند، میبایست یک فراخوان هم جهت حمایت مردم سوریه از طرف شورای هماهنگی راه سبز امید داده شود، نمیتوان منتظر این نشست که موسوی و کروبی از حصر خانگی خارج شوند و این وظیفه شوراهی هماهنگی راه سبز امید هستش که راه آنها را ادامه دهند. باید به این بهانه به خیابان ها آمده و از مظلومیت مردم ایران و سوریه دفاع کنیم. باید از درگیری که در راس حکومت بوجود آمده نهایت استفاده را ببریم و این شکاف را بیشتر کنیم. پس تا دیر نشده این فراخوان را صادر کنید.

آقای رضا پهلوی با رهبریت جنبش سبز عیار خودت را محکی بزن

این روزها در غیاب رهبران جنبش سبز ( موسوی و کروبی ) و سکوت شورای هماهنگی راه سبز امید، ملت آزادی خواه ایران منتظر یک فراخوان و یک جرقه برای حضور در خیابان ها و شروع مجدد اعتراضات خود هستند ( تا از عربها عقب نیافتند ) . و چه بهتر که رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی آزادی خواه ( بدون در نظر گرفتن شاهزاده بودنش ) قدم پیش بگذارد و با یک فراخوان عمومی در غیاب رهبران جنبش سبز رهبری جنبش را بدست بگیرد. حداقل با اینکار عیار محبوبیتش نزد ملت ایران مشخص خواهد شد. شما ( رضا پهلوی ) یا کلی محبوبیت دارید که مردم را به خیابان بکشید، که د ر این صورت سکوت شما جایز نیست. یا از پشتیبانی اجتماعی مناسب برخوردار نیستید که اون بعضی مسایل رو برای آینده ی جنبش و اینکه مردم بدونند روی چه کسانی باید بیشتر سرمایه گذاری کنن روشن میکنه.

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱, پنجشنبه

سونامی قیمت های قبض گاز دوره جدید

امروز قبض گاز برام آمد درب منزل ، انگار که برق سه فاز بهم وصل کردن یک ساختمان سه طبقه دوره قبلی آمد 350 هزار تومان ولی دوره جدید ( امروز ) 700 هزار تومان آمده یعنی دوبرابر دوره قبل ، باید به کی بریم شکایت کنیم آخه این چه مملکتیه که یارانه های دریافتی را باید چند برابرش پول فقط یه قبض گاز بدیم.